COOKIES OCH DATAPOLICY

I enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, angående skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter och dess utvecklingsbestämmelser. , rapporteras det att de personuppgifter som du tillhandahåller kommer att behandlas för att hantera dina beställningar. Ge efterfrågad information om våra produkter och tjänster, samt svara på och hantera dina kommentarer och förslag.

Vi samlar in information om dig när du registrerar dig hos oss eller gör en beställning av produkter eller tjänster. Vi samlar också in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar, ger feedback och deltar i tävlingar. Användningsinformation för webbplatsen samlas in med hjälp av cookies.

Vi lagrar din IP-adress för att hjälpa oss att diagnostisera problem med vår server och för att administrera webbplatsen. En IP-adress är ett nummer som tilldelas din dator när du använder Internet, och som även kan användas för att identifiera dig under en viss session.

Dessutom, för att köpa, kan du bli ombedd att ange följande information: Namn och efternamn, adress, e-postadress, födelsedatum, kontakttelefonnummer och information om betalningssätt.

Genom att fylla i kontaktformulär på webben eller genom att skicka e-postmeddelanden eller någon annan typ av begäran om information som skickas till Icon Mobel, ger den intresserade parten sitt uttryckliga samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.

I enlighet med artikel 6, sektion 1, stycke 1, bokstav a i RGPD, om vi tidigare har erhållit ditt uttryckliga samtycke till att registrera oss för vårt nyhetsbrev, kommer vi att använda nödvändiga uppgifter för att skicka kommersiell kommunikation, i enlighet med nämnda samtycke.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till vår kontaktadress som beskrivs här eller genom att klicka på länken som tillhandahålls för det i e-postmeddelandet med nämnda kommersiella kommunikation. Efter avregistrering blockerar vi din e-postadress för denna användning, förutsatt att du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till att uppgifterna fortsätter att användas, eller så förbehåller vi oss rätten att fortsätta använda dina uppgifter i fall som är tillåtet enligt lag och som vi informerar om. dig i detta dokument.

Aktiva cookies på webbplatsen:

Från följande leverantörer:

 

Icon Mobel kommer inte i något fall att använda de berörda parternas personuppgifter för andra ändamål än de som nämns ovan, och kommer inte heller att kommunicera dem till Utomståendes utan föregående och uttryckligt medgivande från den berörda parten, med undantag för transportören med vilken deras beställningar placeras, i det här fallet , kommer endast att levereras till transportören som du begär och för att de ska kunna hantera logistiken för att skicka de beställningar du gör. Nämnda uppgifter kommer att vara de enda som behövs för ett sådant förfarande (namn, leveransadress och telefonnummer). Icon Mobel å sin sida ålägger dessa företag att följa bestämmelserna i EU-förordning 2016/679 från Europeiska unionen.

Likaså förbinder sig Icon Mobel att hålla vederbörlig yrkeshemlighet och att fastställa nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda informationen i enlighet med de krav som fastställs i ovannämnda förordning.

Dina personuppgifter kommer att sparas i våra register under en period av två år. Du kan dock när som helst begära tillgång till dina personuppgifter och deras rättelse eller radering. Samt begränsa deras behandling, eller direkt motsätta sig behandlingen eller utöva rätten till portabilitet av densamma.

Köparen samtycker till att bli kontaktad via de kunduppgifter som lämnats till Icon Mobel för enbart informativ användning av köparens beställning, kontaktad via telefon eller e-post.

Användaren kommer att vara ensam ansvarig för sanningshalten och riktigheten i de uppgifter som tillhandahålls. I händelse av att ha tillhandahållit falsk data eller data från tredje part utan deras samtycke, förbehåller sig Icon Mobel rätten att omedelbart förstöra nämnda data för att skydda den faktiska ägarens eller ägarnas rätt.

När det gäller dina uppgifter kan du kontakta oss via e-post för att utöva dina rättigheter. Denna begäran måste åtföljas av en identifikationshandling för att verifiera att du är den som begär den och måste vara tydligt specificerad. Vi påminner dig om att de rättigheter du har i detta avseende är:

• Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, samt få information om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig eller inte.

• Rätt att begära rättelse av dina felaktiga uppgifter, eller, i förekommande fall, begära att de raderas när, bland annat, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlades in.

• Rätt att begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter, i vilket fall vi endast kommer att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk.

• Rätt att begära invändning mot behandlingen av dina uppgifter, under vissa omständigheter och baserat på skäl som är relaterade till din speciella situation.

• Rätt till portabilitet av dina uppgifter.

• Rätt att återkalla det givna samtycket, utan att nämnda återkallande påverkar lagligheten av tidigare behandlingar baserade på nämnda samtycke.

• Rätt att klaga inför en kontrollmyndighet. Du har rätt att lämna in ett krav till den spanska dataskyddsmyndigheten om du anser att dina rättigheter inte respekteras vid behandlingen av dina uppgifter.

Vad är cookies?

De "cookies" som denna webbplats kan använda är små mängder information som lagras på datorn i det enda syftet att hantera användarautentisering, tillhandahålla de begärda tjänsterna och överföra kommunikation över Internet, i enlighet med bestämmelserna i artikel 22 i lagen 34/2012 om tjänster i informationssamhället (LSSI).

Kan de inaktiveras?

Användaren har möjlighet att förhindra installationen av "cookies" på sin hårddisk, konfigurera sin webbläsare så att den informeras innan "cookies" lagras på sin dator eller att eliminera de som har installerats. Användaren kan konfigurera sin webbläsare för att specificera de "cookies" som kan accepteras och de som inte är det, han kan också acceptera sessions-"cookies", så att de elimineras när webbläsaren stängs och han kan när som helst se och radera "cookies" individuellt.

Även om vi varnar dig för att det faktum att inte acceptera "cookies" på vår webbplats kan innebära omöjligheten eller en viktig begränsning så att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster.

Hur avaktiverar man dem?

Du kan inaktivera preferenser, analys och beteendebaserad reklamcookies utan att påverka webbplatsens funktion; informationen som fångas av dessa cookies om användningen av vår webbplats och om framgången för annonserna som visas på den gör det möjligt för oss att förbättra våra tjänster och få inkomster som gör att vi kan erbjuda dig många innehåll gratis.

Användaren kan välja vilka cookies han vill ska fungera på denna webbplats genom att:

Cookie-konfigurationspanelen på denna webbplats.La configuración del navegador; por ejemplo:

eller Chrome, från https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

o Explorer, från https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

o Firefox, från https://support.mozilla.org/sv/

• Andra Utomståendes verktyg, tillgängliga online.


Produkten har lagts till i produktjämförelsen!