Pravidla a podmínky

Všeobecné podmínky

1. Objekt

Všeobecné podmínky, které si přečtete níže, upravují získávání produktů na této webové stránce www.mobelarium.de, vlastněné společností FURNISHYOURSPACE SL, (dále jen MuebleDesign). Nákup jakéhokoli produktu znamená úplné a bezvýhradné přijetí každého z níže uvedených Všeobecných nastavení, aniž by bylo dotčeno přijetí Zvláštních podmínek, které se mohou vztahovat na nákup určitých produktů.

Tyto Všeobecné podmínky mohou být změněny bez předchozího upozornění.

2. Identifikace

V souladu se zákonem 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vám společnost Mobelarium oznamuje, že:

Název společnosti: FURNISHYOURSPACE SL

Adresa: Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona

Telefon:  +49 211 737 100 81 

E-mail: info@mobelarium.de

CIF: B67094375

Registrace (město a číslo): Barcelona, ​​​​37132987

Společnost registrovaná v obchodním rejstříku v Barceloně: ve svazku 46142, Folio 136, strana B-510822

 

3. Kontakt

Chcete-li nás kontaktovat, můžete:

 - Volejte  +49 211 737 100 81 

- Pošlete e-mail na adresu info@mobelarium.de

- Nebo si s námi promluvte prostřednictvím chatu na tomto webu.

 

4. Dostupnost a substituce

Mobelarium má v úmyslu zaručit dostupnost všech produktů, které jsou inzerovány prostřednictvím www.mobelarium.de. V případě, že některý požadovaný produkt není dostupný nebo není skladem, budete informováni e-mailem.

Poznámka: Zásoba rozpočtů má pokrytí 24 hodin

5. Proces nákupu a/nebo uzavírání smluv

Kdo poskytne údaje prostřednictvím formulářů na této webové stránce a souhlasí s jejich nakládáním, formálně prohlašuje, že je starší 14 let.

Přístup a používání portálu mladistvým do 14 let je zakázáno.

Mobelarium připomíná plnoletým, kteří mají na starosti nezletilé, že bude jejich výhradní odpovědnost, pokud nezletilý zadá svá data, aby požádal o produkt.

Také je informuje, že existují počítačové programy, které omezují procházení filtrováním nebo blokováním určitého obsahu.

Pro zadání objednávky musí kupující použít proces popsaný v procesu nákupu přes www.mobelarium.de a formalizovat platbu bankovním převodem, kreditní/debetní kartou, platebním systémem Financing nebo platbou na dobírku. Objednávku můžete také zpracovat kontaktováníminfo@mobelarium.de a provést platbu bankovním převodem podle kroků, které budou uvedeny v uvedeném oddělení prostřednictvím e-mailu.

Všechny faktury za objednávky budou generovány automaticky, jakmile bude platba formalizována a potvrzena bankou příjemce. Faktury si můžete vyžádat v sekci soukromého účtu jako zákazník, když vstoupíte na www.mobelarium.de a přistoupíte s počátečním registračním e-mailem a soukromým heslem každého uživatele nebo výchozím heslem, pokud byla objednávka zpracována prostřednictvím e-mailu. Lze je také objednat prostřednictvím e-mailového účtu info@mobelarium.de.

POZNÁMKA: Faktury nebudou změněny do 24 hodin od registrace v SII.

Pokud si zákazník přeje zrušit/upravit objednávku po jejím obdržení, musí nést veškeré náklady na vyzvednutí/výměnu produktu.

ÚČTOVÁNÍ

Všechny faktury za objednávky budou generovány automaticky, jakmile bude platba formalizována a potvrzena bankou příjemce. Faktury si můžete vyžádat v sekci soukromého účtu jako zákazník, když vstoupíte na www.mobelarium.de a přistoupíte s počátečním registračním e-mailem a soukromým heslem každého uživatele nebo výchozím heslem, pokud byla objednávka zpracována prostřednictvím e-mailu. Lze je také objednat prostřednictvím e-mailového účtu info@mobelarium.de.

Kupující si může kdykoli zkontrolovat stav své objednávky tím, že vstoupí do sekce soukromé registrace uživatele a stáhne si tam fakturu za objednávku, jakmile bude platba formalizována a potvrzena bankou, nebo kontaktováním info@mobelarium.de e-mailem s dobou odezvy od uvedené oddělení 24-48 hodin v pracovní dny v pracovní době.

6. Doručení

PRODUKTY

Materiál je dodáván dokonale zabalený a chráněný uvnitř krabice. Pokud z jakéhokoli důvodu objednáte jeho rozbalení před dosažením konečného místa určení, jakákoli způsobená škoda bude mimo naši odpovědnost.

Dodávky jsou dostupné do Německa, Finska, Nizozemska, České republiky, Švédska, Polska a Rakouska.

 

FORMULÁŘE A TERMÍNY DODÁNÍ

Dodací lhůta bude záviset na produktech a provincii, do které bude zásilka odeslána, a v každém případě se začne počítat od okamžiku, kdy www.mobelarium.de obdrží částku objednávky. Obecně platí, že objednávky přijaté do 13:00 hodin v pracovní dny jsou vyřizovány tentýž den s dodací lhůtou 5 až 15 pracovních dnů, objednávky přijaté po 13:00 hodině jsou dodávány následující pracovní den. Tyto dodací lhůty mohou být změněny vnějšími faktory.

Při nákupu na www.mobelarium.de přijímáte a rozumíte tomu, že dostupnost produktů je vždy hlášena v souboru každého produktu pod jeho popisem, přičemž je uveden očekávaný termín, který se může zvýšit kvůli příčinám, které Mobelarium nemůže ovlivnit. , in V případě odchylek v uvedené dodací lhůtě se společnost Mobelarium zavazuje informovat vás o incidentech, které způsobují nepředvídaná zpoždění, a provést platbu kupní částky a vrátit objednávku, pokud je váš požadavek způsoben uvedeným porušením.

Během této doby Mobelarium nenese odpovědnost za možná zpoždění dodávek v důsledku postupů třetích stran, jako jsou logistické agentury, zpoždění dovozu nebo celní řízení.

Dodavatel se zavazuje doručit uskutečněný nákup na nejbližší místo svého portálu, kam má přepravní vůz přístup. Pokud chcete, aby přepravce doručil balík až ke dveřím vašeho bytu, musíte mu to oznámit přímo a nést náklady na doplňkovou službu. Doručovací adresa bude ta, která je uvedena na faktuře vaší objednávky; tyto podmínky platí, pokud si zvolíte naši výchozí službu přepravce.

Kupující by si měl být vědom toho, že veškerá rizika u veškerého zboží přecházejí na kupujícího v okamžiku dodání zboží na doručovací adresu zákazníka a že poté, včetně jakékoli následné přepravní doby, bude kupující za zboží odpovědný a odpovědný za jakékoli dodatečné náklady související se zbožím, včetně tranzitních, dovozních cel, místních daní a nákladů na pojištění.

Mobelarium se zavazuje doručit zboží na adresu kupujícího, pokud si zvolí naši výchozí přepravní službu.

Když kupující organizuje vyzvednutí a dodání zboží z našich skladů s podporou třetí strany, bude dodací lhůta na riziko kupujícího.

Mobelarium vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby dodržel dohodnuté termíny dodání zboží na dodací adresu a dohodnuté podmínky vyzvednutí kupujícím nebo třetí osobou. Pokud však Mobelarium nebude schopen dodržet dohodnutý termín, upozorní Kupujícího, který může buď souhlasit s novým termínem, nebo v případě neschopnosti dodržet dohodnutý termín dodání k dodávce obdržíte náhradu.

V době doručení:

Jakmile kupující převezme zboží do vlastnictví, přechází na něj nebezpečí ztráty nebo poškození. Proto je důležité:

- Zkontrolujte stav balíků/balíků/obalů. V případě zjištění poškození během přepravy musí být toto uvedeno na dodacím listu (závazná podmínka reklamace rozbití nebo poškození během přepravy. V opačném případě nebudou akceptovány.) Kupující je povinen informovat dodavatele emailem na info@mobelarium.de do 24 hodin po doručení objednávky, po této době již Mobelarium nenese odpovědnost, protože přepravní krytí pokrývá pouze prvních 24 hodin od přijetí.

Další informace najdete v poprodejním servisu.

DŮLEŽITÉ: Standardní služba door-to-door nezahrnuje chození na adresu, a to jak při doručení, tak při vyzvednutí, o to se musí postarat zákazník. Je možné, že doručovatel dobrovolně pomáhá při nahrávání zboží (toto je zcela dobrovolné ze strany doručovatele a přepravní společnosti a mimo MuebleDesign).

Součástí není ani montáž.

7. Ceny, náklady a daně

Ceny všech produktů uvedené na našich stránkách jsou včetně DPH. Ceny nezahrnují náklady na dopravu kromě nabídky nebo propagace. Náklady na dopravu budou vypočítány automaticky při přidání jakéhokoli produktu do nákupního košíku na základě hmotnosti, objemu objednávky a místa dodání.

Celková cena včetně DPH a dopravy se zobrazí položkově po kliknutí na "košík" a bude akceptována před potvrzením objednávky.

PRODUKTY

Platba za objednávku a náklady na doručení musí být provedena v plné výši před tím, než bude objednávka považována za zpracovanou a potvrzenou.

Objednávku začne společnost Mobelarium zpracovávat po přijetí platby, s výjimkou případů, kdy byla sjednána jiným způsobem, přičemž v takovém případě budou mít přednost platební podmínky uvedené ve smlouvě sjednané mezi společností MuebleDesign. a zákazník.

Jakmile Mobelarium obdrží potvrzení o platbě od kupujícího, zašleme e-mail s potvrzením objednávky (včetně podrobností o požadovaném zboží a ceně.

Celková cena, kterou kupující zaplatí za zboží, bude uvedena v nákupním košíku a na vaší faktuře. Mobelarium si vyhrazuje právo upravit prodejní cenu tak, aby zohlednila jakékoli zvýšení cen od našich dodavatelů, uvalení nových daní nebo cel nebo typografickou chybu.

V případě, že se produkt objeví s nesprávnou cenou z důvodu výše uvedeného, ​​Mobelarium bude mít právo odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku vystavenou s nesprávnou cenou. Pokud byla vaše platba zpracována a vaše objednávka následně zrušena, Mobelarium vám okamžitě vrátí plnou hodnotu zpracované částky.

Platba se provádí v okamžiku zadání objednávky, bez ohledu na uvedenou nebo uvedenou čekací dobu.

8. Způsoby platby

Nabízíme vám tyto způsoby platby:

 na. PLATBA KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTOU REDSYS VIRTUAL POS.

Zaručujeme diskrétnost při přenosu dat na internetu. Pro platbu kartou používáme platformu STRIPE. Tento systém zajišťuje identitu prodejce, garantuje integritu zprávy a šifruje data až 128bitovým SSL šifrováním, což zaručuje, že pokud někdo zachytí komunikaci, nebude ji schopen interpretovat.

 

Bezpečnostní standardy.

Aby se zabránilo podvodnému použití kreditních karet, banky, VISA, MASTERCARD... navrhly nové bezpečnostní standardy, které osvědčují pravost uživatele karty. Pro bezpečný nákup proto musíte mít bezpečnostní klíč nebo ověřovací souřadnicový systém od vaší banky.

Údaje, které budou požadovány, jsou:

-Číslo karty.

-Datum spotřeby.

- Kryptogram, 3místné číslo na přední straně karty.

 

b. Bankovním převodem

Pokud je platba provedena bankovním převodem. Zpracování objednávky začne, jakmile obdržíme doklad o zaplacení na info@mobelarium.de, kde do předmětu musíte uvést referenci objednávky.

Data pro převod.

Základní a nezbytné údaje, abyste nám převod zaslali, jsou následující:

- Příjemce:

- Kód zákaznického účtu:

- Směr:

- Referenční číslo objednávky: Je nezbytné, abyste uvedli referenční číslo objednávky, které jsme vám zaslali e-mailem. V opačném případě nebude možné objednávku identifikovat a nelze ji tedy zpracovat.

 

Pokud je u objednávky zvolena platební metoda bankovním převodem a platba nebude provedena do 7 pracovních dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

POZNÁMKA: Dostupnost produktů se může lišit v minutách a nejsou rezervovány, dokud není platba objednávky potvrzena na účtu, takže Mobelarium nenese odpovědnost za uvedené odchylky na skladě od okamžiku zadání objednávky do provedení platby. ověřený účet.

 

C. Dobírka

Platba bude provedena, když přepravní agentura předá balík jeho příjemci.

Při tomto způsobu platby je objednávka odeslána do skladu ihned po zadání objednávky a odeslána po potvrzení správnosti údajů objednávky.

Tato forma platby má provizi účtovanou přepravní agenturou za pojištění a manipulaci s penězi. Tato provize je 5 % z celkové refundace.

Abyste se vyhnuli této provizi účtované dopravcem, můžete zvolit způsob platby Převod / Platba na účet.

Tato forma platby je omezena na španělské území (poloostrov a Baleárské ostrovy).

 

d. ROZDĚLENÉ PLATBY

Zaplaťte svůj nákup až 12 měsíců. Schválení financování probíhá zcela online, bez pomalých formulářů, papírování či procedur ze strany klienta. Financování je k dispozici pro objednávky nižší nebo rovné 2 500 EUR.

Uživatel souhlasí s tím, že všechny jeho osobní údaje budou plně přeneseny do Aplazame dOd okamžiku, kdy uživatel začal sjednat službu odložené platby nabízenou uživatelem v okamžiku výběru způsobu platby. Tento souhlas se vztahuje na třetí strany, které musí mít přístup k souborům pro úspěšné dokončení smlouvy.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně platby, můžete kontaktovat Aplazame na čísle 91 060 52 33 nebo na emailu hola@aplazame.com

9. Zásady vrácení a odstoupení od smlouvy

Spotřebitel a uživatel budou mít podle předpisů právo odstoupit od smlouvy po dobu maximálně 14 kalendářních dnů bez nutnosti uvádět důvod a bez jakýchkoli nákladů, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v čl. 107.2 a 108 RD1/2007 ze dne 16. listopadu, kterým se schvaluje výše uvedený text obecného zákona na obranu spotřebitelů a uživatelů.

PRODUKTY

Máte právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 kalendářních dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana s výjimkou přepravce získáte hmotné vlastnictví posledního z těchto zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte oznámit MuebleDesign, Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona, ​​telefonicky (+49) 211 737 100 81  nebo info@mobelarium.de své rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, že sdělení o uplatnění tohoto práva z Vaší strany bude odesláno před uplynutím příslušné lhůty a zboží bude vráceno v původním obalu a s návodem na montáž a příslušenstvím.

Důsledky stažení

V případě vašeho odstoupení od smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného než nejlevnějšího způsobu doručení), který nabízíme) bez zbytečného zpoždění a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Náklady na vrácení vždy nese zákazník. Pokud jste výslovně nestanovili jinak, provedeme uvedenou úhradu pomocí stejných platebních prostředků, které jste použili pro počáteční transakci; v žádném případě vám v důsledku náhrady nevzniknou žádné výdaje. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud zboží neobdržíme, nebo dokud neposkytnete doklad o vrácení zboží, v závislosti na tom, která podmínka je splněna jako první.

Zboží musíte vrátit nebo doručit přímo do MuebleDesign, Calle E nº5, Polígono Industrial La Seu. 25700, La Seu d'Urgell (Lleida), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy nám sdělíte své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží vrátíte před uplynutím lhůty. Musíte nést přímé náklady na vrácení zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

POZNÁMKA: Peníze budou vráceny nejpozději do 14 dnů

 

POZNÁMKY: Žádný produkt, se kterým zákazník manipuluje při nesprávném použití, rozbití atd., nebude vyměněn ani za něj zaplacen; V opačném případě dojde ke ztrátě veškeré záruky.

Zrušení

Objednávky, které již byly zpracovány nebo odeslány společností MuebleDesign, nelze zrušit a musí být doručeny na dodací adresu, kterou kupující původně uvedl v objednávce. Než společnost odešle objednávku, nabízíme našim Klientům možnost zrušit jejich objednávky. Po této fázi nebude zrušení možné. Zákazník se musí obrátit na naše poprodejní info@mobelarium.de, aby požádal o toto zrušení, e-mailem, aby se zabránilo jakémukoli zrušení jinou osobou a reagoval na vaši žádost co nejrychleji. Veškeré náklady vzniklé dodavateli budou v každém případě odečteny z celkové částky, která má být uhrazena.

Odpovídající částku vrátíme maximálně do 14 dnů od přijetí procedury.

Vyměňte jeden produkt za jiný

Nemůžete požadovat změnu produktu, pokud je objednávka již mimo naše sklady a je na cestě. Změna položky je akceptována při přípravě objednávky nebo jejím doručením na adresu uvedenou zákazníkem. Tuto změnu lze vyžádat pouze u jiného produktu, který není uveden na faktuře.

V každém případě musí kupující kontaktovatinfo@mobelarium.de.

Veškeré náklady spojené s vrácením změny a nové zásilky nese kupující. Budete informováni, jak postupovat při vrácení zboží, ale také jak uhradit rozdíl ve výši zboží nebo vrátit peníze na váš účet.

 

10. Záruka

Všechny produkty mají tovární záruku až 2 roky, Mobelarium nenese odpovědnost za špatnou montáž nebo jakékoli nesprávné použití zakoupených produktů, s výjimkou našeho sortimentu Outlet nebo produktů dodávaných pro profesionální použití, na které se vztahuje záruka 1 rok od převzetí produktu spotřebitelem. Tato záruka se v žádném případě nevztahuje na škody způsobené spotřebitelem nebo škody, které mohou nastat při používání produktů v důsledku plynutí přirozeného času nebo nepříznivého počasí. Záruka vymění položku tolikrát, kolikrát je to nutné, s nulovými náklady. Pokud však Mobelarium již nemůže nabízet položku z důvodu skladových zásob nebo výrobní vady, Mobelarium nabídne včasné vrácení aktuální hodnoty příslušné položky.

 

11. Vrácení vadných výrobků

Všichni zákazníci mají právo vrátit vadné nebo nevyhovující položky, pokud byli řádně upozorněni naším poprodejním servisem.

Pozorování:

Články na webu poskytují informace o rozměrech a barvách, které se blíží realitě. Nejsou však 100% spolehlivé, protože barvy mohou být vnímány odlišně v závislosti na používaných obrazovkách, úrovních světla a kontrastu a dalších podmínkách mimo naše stránky.

Vyzýváme vás, abyste ve zvláštních případech pochybností o přesnosti obrázků ověřili všechny informace u našeho technického oddělení. Rádi vás vyslechneme a pomůžeme. Za veškeré vracení z technických důvodů tohoto typu bude odpovědný zákazník, který bude muset nést náklady na dopravu.

Ve všech případech vrácení musí zákazník oznámit našemu poprodejnímu servisu e-mailem info@mobelarium.de do 24 hodin od doručení na adresu uvedenou v objednávce s uvedením čísla vaší objednávky a fotografií, aby poprodejní servis viděl příčiny návratu. V případě odmítnutí objednávky klientem na uvedenou adresu nebo přepravní kanceláři bez zohlednění výše uvedeného postupu bude klient nést náklady na přepravu zboží zpět do našich provozoven.

Mobelarium v žádném případě nepodporuje náklady na dopravu v případě odmítnutí doručení objednávky neověřené naším poprodejním oddělením nebo vrácení objednávky z důvodu nepřítomnosti klienta na dodací adresu uvedenou v objednávce.

Při přebírání zásilky by měli být kupující opatrní při otevírání balíku. Mobelarium nenese odpovědnost za škody způsobené na produktech během rozbalování zákazníkem, pokud zákazník například použije nůž k odstranění ochranných a obalových prvků. Všechny naše produkty jsou extrémně dobře chráněny.

Tip: Při vybalování buďte trpěliví a používejte správné nástroje, aby nedošlo k poškození dílů.

Pokud po 2 pokusech o doručení, aniž by se kupující dostavil na doručovací adresu uvedenou v objednávce, zanechá dopravce při každém pokusu o doručení poznámku, kde bude kontaktován za účelem co nejrychlejšího zajištění doručení během provozní doby dodávek.

Objednávka bude okamžitě vrácena do skladů MuebleDesign. V případě nového vrácení (po 2 pokusech) hradí náklady na dopravu zpět zákazník. Ten může vždy požádat o doručení objednávky na odběrné místo zasláním požadavku e-mailem na adresu info@mobelarium.de.

Pokud nebude objednávka z jakéhokoli důvodu doručena naší přepravní agenturou bez upozornění společnosti MuebleDesign, objednávka se vrátí do našeho zařízení a budou platit stejné podmínky uvedené v předchozím odstavci.

Kupující by si měl při objednávce ověřit dodací adresu, aby se vyhnul doručení na nesprávnou adresu. V případě přesměrování objednávky na správnou adresu přebírá náklady na dopravu kupující.

Dodávky, které nelze provést z důvodu potíží s přístupem na uvedenou adresu (schody nebo obtížné přístupové cesty), budou mít dodatečnou cenu, která bude zákazníkovi účtována za vrácení. V případě, že má doručovací adresa potíže s lokalizací, je třeba ji předem upozornit, aby ji řidič mohl vzít v úvahu. Mobelarium předem konzultuje s přepravní agenturou možnost doručení. Pokud si přejete, můžete kontaktovat náš zákaznický servis na adrese info@mobelarium.de a zkontrolovat rozměry (zejména stoly a pohovky), abyste předešli problémům s doručením.

V případě zjištění vad na obalu nebo výrobku se uplatní jedno z těchto ustanovení:

 

1- Vadné balení

Kupující musí převzít dodávku v případě poškození obalu, které zjevně nemá vliv na produkty. Zboží budete muset uložit na dodacím listě s označením „vybaleno“ a pořídit fotografii, kterou zašlete e-mailem na adresu info@mobelarium.de, abyste mohli pokračovat v příslušné reklamaci s přepravní agenturou.

V případě, že kupující odmítne dodávku bez výše uvedeného důvodu a aniž by to oznámil našemu poprodejnímu servisu, bude klient odpovědný za ztrátu objednávky a ekonomické důsledky, které by toto odmítnutí způsobilo.

 

2- Vadné položky:

Povinností každého zákazníka je prohlédnout si zboží ihned po jeho převzetí na doručovací adrese uvedené v objednávce.

V případě zjevně znatelného dopadu na dodávku (vadná, nevyhovující nebo neúplná dodávka) musí zákazník na dodacím listu upozornit "balík poškozený / předmětem ověření".

V případě, že přepravce nedoručí dodací list, musí nás kupující kontaktovat emailem na info@mobelarium.de do 24 hodin od obdržení objednávky, jinak nebude moci zákazník reklamovat incident a nebude být přijat MuebleDesign.

Pokud je dodávka provedena třetí straně, zákazník bude mít maximálně 72 hodin na reklamaci pozorovaného incidentu a bude postupovat podle postupu pro oznámení naší poprodejní službě.

Ve všech případech musí zákazník vyfotografovat balíčky a zboží, které má být zasláno na e-mail info@mobelarium.de s požadavkem na vrácení do 24 hodin. Poprodejní oddělení určí, zda bude vrácení přijato nebo ne, v závislosti na stavu, ve kterém se produkty nacházejí.

Kupující musí poškozené nebo vadné zboží připravit k vyzvednutí naším přepravcem a vrátit jej do našeho zařízení. Přepravce je vyzvedne na doručovací adrese zákazníka uvedené v původní objednávce.

Zboží považované za vadné nebo nevyhovující bude nahrazeno novým se stejnými vlastnostmi. Tato výměna bude zpracována co nejdříve ode dne, kdy zákazník informuje dodavatele o závadě. Vyhrazujeme si však právo nabídnout náhradu nebo kompenzaci. Případná vada bude zákazníkem bezplatně vyměněna a doručena ve lhůtě dle aktuálních skladových zásob a na dodací adresu uvedenou v objednávce.

Mobelarium zboží prozkoumá a určí, zda je chyba na straně kupujícího, logistické agentury nebo dodavatele. V případě, že je vada způsobena kupujícím, Mobelarium si vyhrazuje právo odmítnout zpracování poptávky. Pokud je vrácené zboží poškozeno jednáním kupujícího, kupující je odpovědný a bude muset nést náklady na opravu těchto škod.

Mobelarium si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli incident, kdy položka není vrácena s původním obalem, otevřená, neoznačená, ve špatném stavu, rozbalená nebo použitá. Totéž platí, pokud je žádost o vrácení odeslána po 24 hodinách po obdržení zboží, s výjimkou doručení třetím stranám, kdy to bude 72 hodin.

 

11. Vyšší moc

Společnost Mobelarium nebude odpovědná za jakékoli zpoždění nebo neplnění jakékoli ze svých povinností, pokud zpoždění nebo selhání vyplývá z událostí nebo okolností mimo její přiměřenou kontrolu, včetně, ale nejen, válečných činů, pandemií, epidemií nebo jiných nemocí povahy. nehody, požáry, stávky, nucená uzavírka, nedostatečná komunikace, zpoždění nebo zadržení produktů na celnici, včetně počítačových nebo telekomunikačních systémů, poruchy zařízení nebo zařízení nebo nedostatek či nedostupnost surovin z přírodního zdroje dodávek a Mobelarium má právo na přiměřené rozšíření svých povinností.

12. Odpovědnost a zproštění odpovědnosti

Mobelarium nenese odpovědnost za žádné nepřímé, náhodné nebo následné škody nebo škody jakéhokoli druhu. Kromě těch, které vyplývají ze zákona, pokud kupující jedná jako spotřebitel, v případě porušení kterékoli z těchto podmínek pro kupujícího ze strany Mobelarium bude odpovědnost omezena na škody, které za žádných okolností nepřekročí cenu. zboží.

13. Zákaznický servis a reklamace

Pro uplatnění jakékoli stížnosti nebo reklamace musí klient kontaktovat oddělení služeb zákazníkům buď na telefonním čísle (+49) 211 737 100 81  nebo na adrese info@mobelarium.de.

V souladu se spotřebitelským online řešením sporů EU a v souladu s čl. 14.1 nařízení (EU) 524/2013 vás informujeme, že Evropská komise poskytuje všem spotřebitelům platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na následujícím odkazu: http http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Rozhodné právo

Tyto Podmínky budou vykládány a prováděny v souladu se španělským právem a budou podléhat výlučné jurisdikci španělských soudů.

V případě jakýchkoli rozdílů způsobených porušením podmínek prodeje se obě strany podrobí soudnímu řízení u soudů nebo tribunálů La Seu d'Urgell, přičemž se vzdají svých vlastních, pokud byly.

 

 


Produkt byl úspěšně přidán do srovnání produktů!